Merhabalar bu yazımızda sizin belirlediğiniz bir String  ifadeyi  QR Kod resmine dönüştüreceğiz.

Kaynak Kodu İndir

 QRKod.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

using MessagingToolkit.QRCode.Codec;
using MessagingToolkit.QRCode.Codec.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;

namespace QRKodOlusturucu
{
  public partial class QRKod : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      QRCodeEncoder Donusturucu= new QRCodeEncoder();

      Bitmap FotoCikti = Donusturucu.Encode("http://www.harunkor.com.tr");

      FotoCikti.Save("C:\\Users\\HARUN\\Documents\\visual studio 2012\\Projects\\QRKodOlusturucu\\QRKodOlusturucu\\QRKodlar\\QRFotom.jpg", ImageFormat.Jpeg);

      FotoGoster.ImageUrl = "~/QRKodlar/QRFotom.jpg";

    }
  }
}

QRKod.aspx

<asp:Image runat=”server” ID=”FotoGoster” />

QR Kod Kütüphane Yüklemesi yapılması gerekmektedir.

Konsola Yazılması Gereken Komut Satırı :      PM> Install-Package MessagingToolkit.QRCode

Visual Studio üzerinde bu dizini takip ederseniz konsolu açarsınız

TOOLS >Library Package Manager >Package Manager Console 

 

 

Kaynak Kodu İndir