Merhabalar bu yazımda sizlere ASP.NET ile Arduino kontrol nasıl yapabiliriz onu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım.

İki aşamada programlamayı tamamlayacağız.

Kaynak Kodu İndir

Arduino  Kodu İndir

1. Arduino Programlanması.

2.ASP.NET platform ile arayüz ve etkileşim sağlanacak biçimde programlanması.

1.Arduino Programlanması.

int ledim=12; // port numarası tanımlıyoruz.
int biti = 9600; // haberleşme 9600'de gerçekleşecek.

void setup()
{

 Serial.begin(biti); // haberleşmeyi başlatıyoruz

 pinMode(ledim,OUTPUT); // ledim çıkış değeri olarak ayarlıyoruz. 

}

void loop() {

 if (Serial.available() > 0) // seri port meşgul ise 
 {
 int gelen = Serial.read(); // seri porta (com6 bende sizde değişebilir) gönderilen değeri oku.
 if (gelen == '1') // 
  {
    digitalWrite(ledim,HIGH); // led yanıyor
  }
 if (gelen == '2')
  {
   digitalWrite(ledim,LOW); // led sönüyor

  }
   Serial.flush(); // portu serbest bırak
 }

}

2.  ArduinoWeb.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.IO.Ports;
using System.Text;
using System.ComponentModel;

namespace ArduinoKontrol
{
  public partial class ArduinoWeb : System.Web.UI.Page
  {
    SerialPort portum;
    private string deger;

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      portum = new SerialPort();
      portum.PortName = "COM6";
      portum.BaudRate = 9600;
    }

    protected void IsikAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      deger = "1";
      portum.Open();
      portum.Write(deger);
      portum.Close();

    }

    protected void IsikKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      deger = "2";
      portum.Open();
      portum.Write(deger);
      portum.Close();
    }

  }
}

Kaynak Kodu İndir

Arduino  Kodu İndir

aspnetArduinofoto