Merhabalar  bu yazımızda  STMP Mail servisi kullanımı ile ilgili basit bir örnek yapacağız.

Kaynak Kodu İndir

STMP_Mail.aspx.cs  :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Net.Mail;

namespace STMP_Mail_Gonderimi
{
  public partial class STMP_Mail : System.Web.UI.Page
  {
    protected void MailGonder(object sender, EventArgs e)
    {

      using (MailMessage Mailimiz = new MailMessage(txtEmail.Text, TxtKime.Text))
      {

        Mailimiz.Subject = txtKonu.Text; // Mail konusu eklendi.
        Mailimiz.Body = txtMail.Text;   // Mail mesaj içeriği eklendi.

        // kontrol ediyoruz dosya var mı (true) varsa maile dosyayı ekle diyoruz.
        if (DosyaUpload.HasFile)
        {
          string DosyaAdi = Path.GetFileName(DosyaUpload.PostedFile.FileName);
          Mailimiz.Attachments.Add(new Attachment(DosyaUpload.PostedFile.InputStream, DosyaAdi));
        }

        Mailimiz.IsBodyHtml = false; // Mailimiz HTML yapıda mı gönderilsin burdan ayarlıyoruz. true or false
        SmtpClient smtp = new SmtpClient(); // stmp istemci oluşturuyoruz
        smtp.Host = "smtp.gmail.com";  // STMP adresimiz
        smtp.EnableSsl = true;    //STMP servis sağlayıcımızda SSL güvenlik varsa true olması gerekiyor.
        NetworkCredential MailHesap = new NetworkCredential(txtEmail.Text, txtSifre.Text); // Mail adresimizi ve şifremizi alıyoruz
        smtp.UseDefaultCredentials = true; // STMP servis sağlayıcımızın mail adres ve şifreye ihtiyacı olduğunu belirtiyoruz.
        smtp.Credentials = MailHesap; // yukardaki mail hesabımızı stmp atıyoruz.
        smtp.Port = 587;        // STMP Port servis sağlayıcımızın tarafından bize verilir.Burdaki port değeri 587
        smtp.Send(Mailimiz);     // Tüm maili STMP servisiyle gönderiyoruz.

        ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(), "alert", "alert('E-mailiniz başarıyla gönderilmiştir.');", true); // Uyarı penceri bize gönderildiğini ifade ediyor.
      }

    }
  }
}

 

STMP_Mail.aspx  :

Stmp_Mail_Demo_gorunum

 

 

Kaynak Kodu İndir