Merhabalar, Android  uygulama içinde klavye tuşlarının açılmasını istemediğimiz durumlar olabilir. Örneğin kendimize ait klavye tasarladığımızda edittext içerisine karakter girerken klavye gösterimini kapatma işlemini aşağıdaki 2-3 satır kodla düzenleyebiliriz.

Hi , We do not want to open the keyboard keys on the Android application status may be . For example, we designed our own keyboard EditText into the character representation of the keyboard when entering shutdown the following 2-3 ‘ and the line can edit codes.

 @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    myEditText=(EditText)findViewById(R.id.edtText1);
    myEditText.setText("Test Text");
    myEditText.setTextIsSelectable(true);

  }

Source Code : https://github.com/harunkor/AndroidEditTextKeyboardHidden/tree/master/AndroidEditTextKeyboardHidden androidhiddenkeyboarddevice2015