Android geliştiricinin kariyer basamakları temel olarak üç basamaktan oluşuyor. Bu terminolojiyi iyi anlamak, bir yeterlilik derecesi atamak ve ayrıca hem maaş seviyesini hem de sorumlulukları belirlemek için önemlidir.

Junior Android Geliştiricide Bulunması Gereken Kriterler

 • 0-2 yıl deneyime sahip olmalıdır.
 • En az bir projeyi senior yada lead geliştiriciden yardım alarak tamamlamış olmalıdır.
 • Takım çalışması olmadan projeyi bitirecek yetkinliğe sahip değildir.
 • Programlama dili Kotlin/Java temel kod yazma becerisine sahiptir.
 • Basit bugları fix edebilecek yetkinliğe sahiptir.
 • Refactoring işlemi yapamaz.
 • Android uygulama testleri oluşturamaz.

Junior Android Geliştiricide Olması Gereken Beceriler

Git, Kotlin/Java, Retrofit 2,RESTful, JSON, Gradle, Android Studio, Android SDK,OOP (Object Oriented Programming), third-party libraries integration, Android Jetpack Behavior, Android Jetpack Architecture(temel düzeyde), debug, compile, release, Layouts, Android lifecycle, Android material components

Middle Android Geliştiricide Bulunması Gereken Kriterler

 • 3-8 yıl deneyime sahip olmalıdır.
 • Birkaç projeyi senior yada lead geliştirici kontrolünde (takım halinde) tamamlamış olmak.
 • Takım çalışması olmadan bile projenin deadline süresi küçük sapmalara uğrasa da bitirecek yetkinliğe sahip olmak.
 • Programlama dili Kotlin/Java ileri seviye kod yazma becerisine sahiptir.
 • Oluşan tüm bugları fix edebilecek yetkinliğe sahiptir.
 • Takımın junior seviye geliştiricilerine mentorluk yapar.
 • Refactoring işleminde eksiklikleri olabilir.
 • Basit Android uygulama testleri oluşturur ve yazar

Middle Android Geliştiricide Olması Gereken Beceriler

Git, Kotlin/Java, RESTful, JSON, Gradle, Android Studio, Android SDK, OOP (Object Oriented Programming), third-party libraries integration, Android Jetpack Foundation, Android Jetpack Behavior, Android Jetpack UI, Android Jetpack Architecture, debug, compile, release, layouts, Android lifecycle, Android material components, MVP, MVVM, MVI(Model-View-Intent), Retrofit 2, Glide, Picasso, Agile(Scrum,Kanban)

Senior Android Geliştiricide Bulunması Gereken Kriterler

 • 8-15 yıl arası deneyime sahip olmalıdır.
 • Birçok projeyi tamamlamış olmak.
 • Takım çalışması olmadan bile projenin deadline süresi içinde bitirecek yetkinliğe sahip olmak.
 • Oluşan tüm bugları fix edebilecek yetkinliğe sahiptir.
 • Programlama dili Kotlin/Java ileri seviye kod yazma becerisine sahiptir.
 • Takımın junior ve middle seviye geliştiricilerine mentorluk yapar ve takım üyelerine dengeli ve etkili bir şekilde görevler atayabilir.
 • Refactoring işlemini rahatlıkla yapabilir.
 • Karmaşık Android uygulama testleri oluşturur ve yazar

Senior Android Geliştiricide Olması Gereken Beceriler

Git, Kotlin/Java, RESTful, SOAP, XML JSON, Gradle, Android Studio, Android SDK-NDK integration,OOP (Object Oriented Programming), third-party libraries integration,Android Jetpack Foundation, Android Jetpack Behavior,Android Jetpack UI, Android Jetpack Architecture, debug, compile, release, layouts, Android lifecycle, Android material components,Design Pattern (MVP, MVVM, MVI(Model-View-Intent)), Retrofit 2, Glide, Picasso, RxJava, Agile(Scrum,Kanban), Dagger/Hilt, Clean Code & Android Clean Architecture, Solid OOP design principles, Code refactoring, Multi Screen application development, Google policies and publishing processes, Android UI/UX design principles