Algoritma ve Programlama Dersi Dönem İçi Ödevi-1 (2012-2013 Güz dönemi)

1- Klavyeden kullanıcı istediği sayıları sırayla girecektir eğer -1 değerini girerse program sonlanacak ve

-1 rakamı girene kadar girdiği sayıların (-1 hariç) ;

Çift olanların

 Sayısını (adedini)

 Çarpımını

 Çarpımlarının ortalamasını bulacak

Tek olanların

 Sayısını

 Toplamını

 Toplamlarının ortalamasını bulacaktır.

Ayrıca bulunan değerler ekrana yazdırılacaktır.

Böyle bir problemi çözecek algoritmayı yazınız ve akış diyagramını çiziniz.

————————————————————————————————————————————-

2-

y=x*x+3*x*x-6 denklemi verilmiştir. “x” değeri 1den 10a kadar tüm tamsayılar için denklemde

yazılacak ve y değerleri sırasıyla ekrana yazdırılacaktır. (Herhangi bir döngü ile işlemi gerçekleştiriniz. )

Örn :

x           y

—-      —-

1         -2

2         14

3         48

…..

Böyle bir problemi çözecek algoritmayı yazınız ve akış diyagramını çiziniz.

 

İndir :  http://harunkor.com/yuklenenler/soru1-2_c.rar