Anasayfa » Tag Archives: c

Tag Archives: c

C’DE METiN DOSYASINA YAZDIRMA

ccplus

C programlama dilinde puts ve gets yerine printf ve scanf kullanılabilir ancak öyle olduğunda uzun bir cümle yazamazsınız.Tek kelime türünde ifadeler için onları kullanabilirsiniz. Kod : #include #include int main(void){ FILE*belge; char cumle[200]; belge=fopen(“deneme.txt”,”w”); puts(“cumle yaziniz: “); gets(cumle); fprintf(belge,”%s”,cumle); fprintf(belge,”\t cumle uzunlugu :%d\n”,strlen(cumle)); fclose(belge); getch(); return 0; } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/cdetxtyazdirma.rar

Daha Fazlası.. »

C’de fonksiyon örneği for döngüsü

f(x)=3×2 -4x +3 fonksiyonunu, x in 0.0, 0.1, 0.2 ,…,1.9 değerleri için hesaplayan ve her sonucu f(0.0)=3.0 … şeklinde görüntüleyen program. #include<stdio.h> main( ) { float x,f;  for(x=0.0;x<2.0;x=x+0.1) {             f=3*x*x-4*x+3; printf(“f(%f)=%f”,x,f); printf(“\n”); } } indir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/fonk.rar

Daha Fazlası.. »

C’de Matris Örneği

Değerleri klavyeden girilen 10 elemanlı bir sayı matrisinde negatif ve pozitif elemanların sayısını bulan C program.     #include<stdio.h>    main() {             int i,j,sayacneg=0,sayacpoz=0;                 int x[2][5] ;   printf(“X[2][5] seklinde 10 elemanli matris bicimini giriniz = “);      for(i=0; i<2; i++)      {        for(j=0; j<5; j++)                 scanf(“%d”,&x[i][j]);       }                   printf(“\nMatrisiniz =\n”); ...

Daha Fazlası.. »