C programlama dilinde puts ve gets yerine printf ve scanf kullanılabilir ancak öyle olduğunda uzun bir cümle yazamazsınız.Tek kelime türünde ifadeler için onları kullanabilirsiniz.
Kod :

#include
#include
int main(void){
FILE*belge;
char cumle[200];
belge=fopen(“deneme.txt”,”w”);
puts(“cumle yaziniz: “);
gets(cumle);
fprintf(belge,”%s”,cumle);
fprintf(belge,”\t cumle uzunlugu :%d\n”,strlen(cumle));
fclose(belge);
getch();
return 0;
}

İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/cdetxtyazdirma.rar