Değerleri klavyeden girilen 10 elemanlı bir sayı matrisinde negatif ve pozitif elemanların sayısını bulan C program.

 

 

#include<stdio.h>

 

 main()

{

            int i,j,sayacneg=0,sayacpoz=0;

           

    int x[2][5] ;

 

printf(“X[2][5] seklinde 10 elemanli matris bicimini giriniz = “);

     for(i=0; i<2; i++)

     {

       for(j=0; j<5; j++)

     

          scanf(“%d”,&x[i][j]);

      }

     

     

      printf(“\nMatrisiniz =\n”);

     

                     for(i=0; i<2; i++)

     {

       for(j=0; j<5; j++)

     

          printf(“%4d”,x[i][j]);

          printf(“\n”);

      }

             

     

       for(i=0; i<2; i++)

     {

       for(j=0; j<5; j++)

     

     if(x[i][j]<0)

  {

            sayacneg=sayacneg+1;

   }else

  sayacpoz=sayacpoz+1;

      }

 

    printf(“\nMatrise girilen negatif sayi adedi = %d\n”,sayacneg);

    printf(“Matrise girilen pozitif sayi adedi = %d\n”,sayacpoz);

 

}

İndir  : http://www.harunkor.com/yuklenenler/matrisornekk.rar