#include<stdio.h>
  double  s,fak,n;
main()
{
devam: 
printf(“\n\nFaktoriyelini alanacak sayiyi giriniz  : “); 
scanf(“%lf”,&n); 
 
 s=0;
 fak=1;
 
 tekrar:
 s=s+1;
 fak=fak*s;
if (n==s) {

printf(“Sonuc : %lf”,fak);

}
else if (n==0) {
 fak=1;
printf(“Sonuc : %lf”,fak);
}
else  {
 goto tekrar;
}
goto devam;
}
 
 

 
 İndir :  http://www.harunkor.com/yuklenenler/faktoriyel.rar