Android - Java

C’DE METiN DOSYASINA YAZDIRMA

ccplus

C programlama dilinde puts ve gets yerine printf ve scanf kullanılabilir ancak öyle olduğunda uzun ...

Daha Fazlası.. »

Java method

javamm

package method; import java.util.Scanner; public class Method { public static void main(String[] args) { Scanner ...

Daha Fazlası.. »

Java break ve continue örneği

javamm

package break_continue; public class Break_continue { public static void main(String[] args) { int sayi = ...

Daha Fazlası.. »

AS3′de jpg dönüstürme

flash_cs5

Bu konumuzda flash içindeki mc klip nesnesi içinde yaptığımız çalışmayı jpg çıktısı şeklinde alabilmekten bahsedeceğiz. ...

Daha Fazlası.. »

Java Do-While Örnegi

javamm

package dowhileornek; public class Dowhileornek { public static void main(String[] args) { int i =0; ...

Daha Fazlası.. »

Java While Örnegi

javamm

package whileornek; import javax.swing.JOptionPane; public class Whileornek { public static void main(String[] args) { int ...

Daha Fazlası.. »

Java Çıkıs türü %

javamm

Bu konumuzda çıkış format değerini % degerleriyle atayacağız. package cikisturu; public class Cikisturu { public ...

Daha Fazlası.. »

Java asal sayı bulma, if deyimi kullanımı

javamm

Kendisinden veya “1″ den başka tam böleni olmayan sayılar asal sayılardır. Örneğin : 2 3 ...

Daha Fazlası.. »

Java True – False

javamm

Bu konumuzda javada boolean değer test edeceğiz. package true_false; import java.util.Scanner; public class True_false { ...

Daha Fazlası.. »

Java scanner ile alinan degisken türü

javamm

Java scanner ile girilen değerin değişken türüne göre atanması package giristuru; import java.util.Scanner; public class ...

Daha Fazlası.. »

Javada degisken tipleri boyutları

javamm

Bu konumuzda javada değişken tipleri boyutlarını kodlama yaparak incelemeye çalışıcağız. package degiskentipboyut; public class Degiskentipboyut ...

Daha Fazlası.. »

Javada Sabitler

javamm

Bu yazımızda sabit kavramını açıklayacağız.Sabit tanımladıktan sonra istediğimiz herhangi bir yerde tekrar tekrar kullanabiliriz. Böylelikle ...

Daha Fazlası.. »

Java JOptionPane Mesaj Kutusu

javamm

Bu konumuzda JOptionPane kütüphanesi import ederek kütüphaane içindeki giriş çıkış mesaj kutularını kontrol edip değer ...

Daha Fazlası.. »

Java Rastgele (Random) Sayi

javamm

package rastgelesayi; import java.util.Random; public class Rastgelesayi { public static void main(String[] args) { int ...

Daha Fazlası.. »