Anasayfa » Logo Tiger ERP » LOGO SQL Tablo Yapısı, Önemli Tablolar ve Açıklamaları
tiger3enterprise

LOGO SQL Tablo Yapısı, Önemli Tablolar ve Açıklamaları

LOGO tablo yapısı ve bazı önemli tablolar ve açıklamaları

Logo Çek Tabloları
# Çek senet kartları LG_xxx_xx_CSCARD Tablosunda tutulur ve bu tablodan gördüğü harekete göre durum bilgisi (STATNO)ile alınabilir.
# Çekler Hareket gördükce LG_XXX_XX_CSTRANS Tablosunda çek refaransı olarak (CSREF) de tutulur. Ve her hareket birden çok satıra dağılır.
# Bankada işlem gören çekler için kesilen bordrolardan sonra banka fişi ve hareketi oluşmaktadır.
LG_XXX_01_BNFLINE Ve LG_XXX_XX_BNFICHE Tablolarına bu bilgiler yazılmaktadır.
# Çek hareketleri Bordrolar aracılığı ile LG_XXX_XX_CSTRANS (ROLLREF Referansı ve LINENO_ ilede bordronun kaçıncı satırı ile)Tablosuna yazılır. Devir çekleri Hariç (Devir çekleri bordrolar aracılığı ile olmadığından) bordroların bilgilerinin yazıldığı LG_XXX_XX_CSROLL Tablosunda Sadece bordro başlık bilgileri bulunur.
# Bordro olarak işlediğiniz bütün bilgiler LG_XXX_XX_CLFLINE Tablosuna ve Çek Kart Bilgilerinizde Vade kontrolleri için Satır Satır LG_XXX_XX_PAYTRANS Tablosuna yazar. Oradan da Borc/Alacak Toplam bilgileri oluşur.
Bazı Önemli Tabloların Önemli Alanları
FATURA
INVOICE tablosunda veri tabanına kaydedilen faturaların başlık bilgileri tutulmaktadır. Faturanın satır bilgilerine ulaşmak için STLINE tablosu okunmalıdır.
Fatura türü  ( TRCODE )

1: Mal alım faturası
2: Perakende satış iade faturası
3: Toptan satış iade faturası
4: Alınan hizmet faturası
5: Alınan proforma fatura
6: alım iade faturası
7: Perakende satış faturası
8: Toptan satış faturası
9: Verilen hizmet faturası
10: Verilen proforma fatura
13: Alınan Fiyat farkı faturası
14: Verilen fiyat farkı faturası
26: Müstahsil makbuzu
STOK FİŞLERİ
Ambar fişi, giriş çıkış fişleri ve irsaliyele kayıtlarının başlık bilgileri STFICHE tablosunda tutulmaktadır. Stok hareketlerine ulaşmak için STFLINE tablosunun okunması gerekmektedir.

Fiş türü ( TRCODE )
1:Mal alım irsaliyesi,
2:Per. sat. iade irs., 3:Topt.sat. iade irs.,
4:Kons. çıkış iade irs., 5:Konsinye giriş irs.,
6:Alım iade irs., 7:Perakende satış irs.,
8:Toptan satış irs., 9:Konsinye çıkış irs.,
10:Konsinye giriş iade irs., 11:Fire fişi,
12:Sarf fişi, 13:üretimden giriş fişi,
14:Devir fişi, 25:Ambar fişi,
26:Mustahsil irs., 50:Sayım Fazlası Fişi, 51: Sayım Eksiği Fişi
Stok Kartları;
LG_XXX_ITEMS

Kart türü (CARDTYPE)
1 : Ticari mal
2 : Karma koli
3 : Depozitolu mal
4 : Sabit kıymet
10 : Hammadde
11 : Yarımamul
12 : Mamul
13 : Tükletim malı
20 : M.sınıfı (genel)
21 : M.sınıfı (tablolu)
22 : Firma dosyaları oluşturulurken default olarak eklenen malzeme sınıfı
CARİ HESAP  KARTI

LG_XXX_CLCARD
Kart tipi ( ACTIVE )
(1:Alıcı 2:Satıcı 3:Alıcı+Satıcı)
—–
CARİ HESAP HAREKETİ
LG_XXX_XX_CLFLINE
Hareket türü (TRCODE )
01:Nakit tahsilat,
02:Nakit ödeme,
03:Borç dekontu,
04:Alacak dekontu,
05:Virman Işlemi,
06:Kur farkı işlemi,
12:Özel işlem,
20:Gelen havaleler,
21:Gönderilen havaleler,
31:Mal alım fat.,
32: Perakende satış iade fat.
33:Toptan satış iade fat.,
34:Alınan hizmet fat.,
35:Alınan proforma fat.,
36:Alım iade fat.,
37:Perakende satış fat.,
38:Toptan satış fat.,
39:Verilen hizmet faturası,
40:Verilen proforma fat.,
41:Verilen vade farkı fat.,
42:Alınan Vade farkı fat.,
43:Alınan fiyat farkı fat.,
44:Verilen fiyat farkı fat.,
56:Müsthsil makbuzu,
61:Çek girişi,
62:Senet girişi,
63:Çek çıkış cari hesaba,
64:Senet çıkış cari hesaba
ÇEK SENET KARTI  LG_XXX_XX_CSCARD
Şimdiki statüsü ( CURRSTAT )

(doc=1 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföyden tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde karşılıksız, 5:Bankada karşılıksız, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden karşılıksız iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor.)
(doc=2 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföy-den tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde protestolu, 5:Bankada protestolu, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden protestolu iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor)
ÇEK SENET HAREKETİ  LG_XXX_XX_CSTRANS
STATUS =
1:Portföyde, 2:Ciro edildi, 3:Teminata verildi, 4:Tahsile verildi, 5:Protestolu tahsile verildi, 6:İade edildi, 7:Protesto edildi, Tahsil edildi, Kendi çekimiz, 10:Borç senedimiz, 11:Karşılığı yok, 12:Tahsil edilemiyor
BORDRO
Cek ve sentelerle ilgili tüm hareketler cek/senet bordroları aracılığı ile kaydedilmekte ve bu kayıtlar CSROLL tablosunda tutulmaktadır.

İşlem türü ( TRCODE )
1:Çek girişi, 2:Senet girişi, 3:Çek çıkış(cari hesaba), 4:Senet çıkış (cari hesaba), 5:Çek çıkış(banka tahsil), 6:Senet çıkış (Banka tahsil), 7:Çek çıkış (banka teminat), 8:Senet çıkış (banka teminat), 9:İşlem Bordrosu (müşteri çeki),10:İşlem bordrosu (müşteri senedi), 11:İşlem bordrosu (kendi çekimiz), 12:İşlem bordrosu (borç senedimiz)
(doc=3 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil.)
(doc=4 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil, 3:Müşteride protesto, 4:Tahsil edilemiyor
Logo Tablo Yapısı
LG_XXX_XX_BNFICHE
Banka fişleri
LG_XXX_XX_BNFLINE
Banka hareketleri
LG_XXX_XX_BNTOTFIL
Banka aylık toplamları
LG_XXX_XX_CLFICHE
Cari hesap fişeri
LG_XXX_XX_CLFLINE
Cari hesap hareketleri
LG_XXX_XX_CLRNUMS
Cari hesap risk tabloları
LG_XXX_XX_CLTOTFIL
Cari hesap aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSCARD
Malzeme alış/satış aylık toplamları
LG_XXX_XX_STINVTOT
Günlük malzeme ambar toplamları
LG_XXX_XX_STLINE
Malzeme hareketleri
LG_XXX_XX_TRANSAC
Firma dönem bilgileri
LG_XXX_ACCCODES
Entegrasyon bağlantı kodları
FİRMA TABLOLARI
LG_XXX_ASCOND
Alış/Satış koşulları
LG_XXX_BANKACC

Masraf malzemeleri
LG_XXX_EMGRPASS
Çalışan-Grup ataması
LG_XXX_EMPGROUP
Çalışan grubu
LG_XXX_EMPLOYEE
Çalışanlar
LG_XXX_EMUHACC
Kasalar
LG_XXX_LABORREQ
Çalışan ihtiyaçları
LG_XXX_LNGEXCSETS
Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları
LG_XXX_LNOPASGN
Operasyon-Malzeme ilişkisi
LG_XXX_LOCATION
Stok yerleri
LG_XXX_LOGREP
LOG (izleme) kaydı
LG_XXX_OCCUPATN
Kaynak kullanımları (üretim)
LG_XXX_OPATTASG
Operasyon-Özellik ataması
Karma koli satırları
LG_XXX_SUPPASGN
Malzeme-Tedarikçi ataması
LG_XXX_TARGETS
Satış elemanı hareketleri
LG_XXX_TOOLREQ
Araç ihtiyacları
LG_XXX_TRGPAR
Trigger parametreleri
LG_XXX_UNITSETC
Birim setleri arası çevrim katsayıları
LG_XXX_UNITSETF
Çek/Senet kartları
LG_XXX_XX_CSHTOTS
Kasa aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSROLL
Çek/Senet bordroları
LG_XXX_XX_CSTRANS
Çek/Senet hareketleri
LG_XXX_XX_EMFICHE
Malzeme seri lot no. Bilgileri
LG_XXX_XX_SLQCASGN
Kalite kontrol hareketleri
LG_XXX_XX_SLTRANS
Seri/Lot hareketleri
LG_XXX_XX_SRVNUMS
Aylık hizmet toplamları
LG_XXX_XX_SRVTOT
Aylık hizmrt alış/satış toplamları
LG_XXX_XX_STFICHE
Stok fişleri
LG_XXX_XX_STINVENS
Cari hesap kartları
LG_XXX_CLINTEL
Cari hesap istihbarat bilgileri
LG_XXX_COPRDBOM
Reçete-ek ürün ataması
LG_XXX_CRDACREF
Kart-Muhasbe kodları
LG_XXX_DECARDS
İndirim/Masraf kartları
LG_XXX_DISPLINE
İş emirleri
LG_XXX_DISTLINE
Dağıtım şablonu satırları
LG_XXX_DISTTEMP
Dağıtım şablonları
LG_XXX_EMCENTER
LG_XXX_OPERTION
Operasyonlar
LG_XXX_OPRTREQ
Operasyon ihtiyacları
LG_XXX_PAYLINES
Ödeme plan satırları
LG_XXX_PAYPLANS
Ödeme planları
LG_XXX_PEGGING
İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)
LG_XXX_PRCARDS
Promosyon kartları
LG_XXX_PRCLIST
Alış/Satış fiyatları
LG_XXX_PRODORD
Üretim emirleri

Birim setleri
LG_XXX_UNITSETL
Birimler
LG_XXX_WORKSTAT
İş istasyonları
LG_XXX_WSATTASG
İş ist.-Özellik ataması
LG_XXX_WSATTVAS
İş ist.-Özellik değeri ataması
LG_XXX_WSCHCODE
İş istasyonu özellikleri
LG_XXX_WSCHVAL
İş istasyonu özellik değerleri
LG_XXX_WSGRPASS
İş istasyonu-grup ataması
LG_XXX_WSGRPF
Muhasebe fişleri
LG_XXX_XX_EMFLINE
Muhasebe hareketleri
LG_XXX_XX_EMUHTOT
Muhasebe aylık toplamları
LG_XXX_XX_FOLDER
Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)
LG_XXX_XX_INVOICE

Banka hesapları
LG_XXX_BNCARD
Bankalar
LG_XXX_BOMASTER
Ürün reçeteleri
LG_XXX_BOMLINE
Ürün reçete satırları
LG_XXX_BOMREVSN
Ürün reçete revizyonları
LG_XXX_CHARASGN
Malzeme özellik ataması
LG_XXX_CHARCODE
Özellik kodları
LG_XXX_CHARVAL
Özellik değerleri
LG_XXX_CLCARD
Muhasebe hesapları
LG_XXX_ENGCLINE
Mühendislik değişikliği işlemi
LG_XXX_FAREGIST
Sabit kıymet kayıtları
LG_XXX_FAYEAR
Sabit kıymet yıllık kaydı
LG_XXX_FIRMDOC
LG_XXX_PRVOPASG
Öceki operasyon ilişkileri
LG_XXX_QASGN
Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması
LG_XXX_QCLVAL
Kalite kontrol değerleri
LG_XXX_QCSET
Kalite kontrol setleri
LG_XXX_QCSLINE
Kalite kontrol satırları
LG_XXX_ROUTE
Satış yönetim raporları
LG_XXX_ROUTETRS
İş istasyonu grupları
FİRMA BAĞIMSIZ TABLOLAR
L_CAPIDEF
Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)
L_CDBTMP
Form boyutları
L_CITY
Şehirler
L_COUNTRY
Ülkeler
L_DAILYEXCHANGES
Günlük döviz kurları
L_GOUSERS
Faturalar
LG_XXX_XX_KSLINES
Kasa işlemleri
LG_XXX_XX_ORFICHE
Sipariş fişleri
LG_XXX_XX_ORFLINE
Sipariş hareketleri
LG_XXX_XX_PAYTRANS
Ödeme/Tahsilat hareketleri
LG_XXX_XX_PERDOC
Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)
LG_XXX_XX_PRDCOST
Maliyet dönem kapama kayıtları
LG_XXX_XX_PRODUCER
Müstahsil faturası
LG_XXX_XX_SERILOTN
Döküman katalog girişi(watermark)
LG_XXX_INVDEF
Malzeme-Ambar bilgileri
LG_XXX_ITEMS
Malzemeler
LG_XXX_ITEMSUBS
Malzeme alternatifleri
LG_XXX_ITMBOMAS
Malzeme-Ürecetesi ataması
LG_XXX_ITMCLSAS
Malzeme-Malzeme sınıfı ataması
LG_XXX_ITMFACTP
Malzeme-Fabrika bilgileri
LG_XXX_ITMUNITA
Malzeme-Birim ataması
LG_XXX_ITMWSDEF
Malzeme-İş ist. bilgileri
LG_XXX_ITMWSTOT
Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)
LG_XXX_KSCARD
Satış rota satırları
LG_XXX_ROUTING
Üretim rotaları
LG_XXX_RTNGLINE
Üretim rota stırları
LG_XXX_SELCHVAL
Malzeme-Özellik değerleri
LG_XXX_SLSCLREL
Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi
LG_XXX_SLSMAN
Satış elemanları
LG_XXX_SPECODES
Özel kodlar
LG_XXX_SRVCARD
Hizmet kartları
LG_XXX_SRVUNITA
Hizmet kaydı-Birim ataması
LG_XXX_STCOMPLN
Kullanıcılar
L_LDOCNUM
Döküman numaralama şablonları
L_NET
Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)
L_POSTCODE
Posta kodları
L_RPFILTSXXX
Kaydedilen rapor filtreleri
L_RPLAYS_XXX
Kaydedilen rapor tasarımları
L_SHPAGENT
Sevkiyat firmaları
L_SHPTYPES
Sevkiyat türleri
L_TRADGRP
Ticari işlem grupları

 

Hakkında harunkor

Diğer Önemli Makale

tiger3enterprise

Logo Connect E-Fatura Sorunlar ve Çözümleri

SORU :  2017 yılı GIB’e gönderilmiş bir faturayı 2018 gönderilecekler listesinden kaldırır mısınız ? CEVAP : ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>