Anasayfa » Logo Tiger ERP » Logo Muhasebeleştirilmiş Faturalar (E-Fatura) Fiş Numaralandırma
tiger3enterprise

Logo Muhasebeleştirilmiş Faturalar (E-Fatura) Fiş Numaralandırma

Merhaba,

Logo Tiger SYS / Yönetim / Kayıt Numaralama / Kayıt Numara Şablonları

logo_tiger_kayit_fis_no

 

 

Kayıt Numaralama

Kayıt Numaralama özelliği ile firmaya ait işlemlerde kullanılan belgeler firmaya özel numaralar ile kaydedilir ve izlenir. Program bölümlerinde fiş ve faturalara ait bilgiler, yapılan işleme uygun fiş türü seçilerek kaydedilir. Her bir fiş türü kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Program bölümlerinde kullanılan fişler için kullanılacak numaralar, bunların uzunlukları kayıt numaralama şablonu ile belirlenir. Tanımlı kayıt numaralarının hangi firma ya da ambar için geçerli olacağı tanım yapılırken belirlenir. Aynı şekilde bu kayıt numaraları kullanıcı, grup ve rollere bağlanır ve veri güvenliği ile hatasız bilgi girişi sağlanmış olur.

Liste ve raporlarda fişler numaralarına göre aranır, sıralanır ve filtrelenir. Bu nedenle fiş numaralarının firma ihtiyaçlarına göre tanımlanması ve kayıt sırasında fişe öndeğer olarak gelmesi önemli bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Kayıt Numaralama, Sistem Yönetmeni program bölümünde Yönetim menüsü altında yer alır. Kayıt numaralama işlemi iki şekilde yapılır:

 • Standart Kayıt Numaraları oluşturularak
 • Kayıt Numara Şablonları tanımlanarak

Standart Kayıt Numaraları

Fiş ve faturalarda program tarafından oluşturulacak standart kayıt numaraları kullanılabilir. Standart numaralar çalışılan tüm firmalariçin geçerli olabileceği gibi her firma ve dönemleri için farklı olabilir.

Numaraları tüm firmaları kapsayacak şekilde oluşturmak için Kayıt Numaralama menüsündeki Standart Numaraları Oluştur seçeneği, firma bazında oluşturmak için Firma ya da Dönem üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki Standart Numaraları Oluştur seçeneği kullanılır.

Kayıt Numaralama Şablonları

Kayıt numaralama menüsü ile her fiş türü için, Firmalara, işyerlerine, ambarlara, gruplara, kullanıcılara ve rollere göre geçerli olabilecek şekilde numaralama şablonu tanımlanır. Şablonlar program bölümlerinde kullanılan her fiş türü için ayrı tanımlanır. Numaralama şablonunun ait olduğu fiş türü seçilir ve “Ekle” seçeneği ile numaralamanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Kullanılacak fiş türü için tanımlanan her şablon kayıt numaralama listesinde;

 • Firma
 • Kart Kodu
 • İşyeri
 • Ambar
 • Fabrika
 • Kullanıcı
 • Rol
 • Grup
 • Tarihler
 • Numara

bilgileri ile ayrı bir satır olarak listelenir.

 

Kayıt Numaralama Şablonları

Kayıt numaraları program bölümlerinde kaydedilen işlemlerde kullanılan fiş türleri için ayrı, ayrı tanımlanır. Kayıt numaralama şablon bilgileri Genel ve Numara Bölümleri seçenekleri ile kaydedilir.

Genel

Kayıt numaralama şablonu genel bilgileri şu başlıklar altındaki alanlardan kaydedilir:

 • Seçenekler
 • Organizasyon Seçenekleri
 • Kullanıcı Seçenekleri

Seçenekler: Bu bölümde kayıt numaralarına ait genel bilgiler kaydedilir.

Başlangıç Numarası: Numaralama şablonunda yapılan tanım için başlangıç numarasını belirtir.

Bitiş Numarası: Numaralama şablonunda yapılan tanım için bitiş numarasını belirtir.

Geçerlilik Tarihi: Tanımlanan numaralandırmanın hangi tarihler arasındaki işlemlerde kullanılacağını belirtir.

Sıralama: Sıralamanın ne şekilde yapılacağını belirtir. Sıralama alanı aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Soldan Sağa (Sayısal)
 • Sağdan Sola (Metin)

Organizasyon Seçenekleri: Bu bölümde tanımlanan şablonun işlemlerde kullanılacağı firma ve ambar belirlenir.

Kullanıcı Seçenekleri: Bu bölümde tanımlı şablonu kullanacak terminal, kullanıcıgrup ve roller belirlenir. Kayıt numaralama şablonunun terminal bazında kullanılması durumunda, bu bölümde yer alan Terminal alanından ilgili terminalin belirtilmesi gerekir.

Numara Bölümleri

Numara özellikleri bölümünde numaralama şekli tanımlanır. Listede tanımlanan her satır, numaralama şekline ait bir bölümü gösterir.

Tür alanında satırda yapılan tanımın türü belirlenir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Sabit
 • Artırımlı
 • Gruplanmış Artırımlı

Sabit, o satırdaki tanımın kayıt arttıkça sabit kalacağını belirtir.

Artırımlı, o satırdaki tanımın kayıt arttıkça artacağını belirtir.

Grup Artırımlı diğer sabit bölümleri esas alarak mevcut en üst değeri bulur ve artırımı onun üzerinden yapar. Gruplanmış arttırımlı türün seçilmesi durumunda kayıt numaralama işleminde son numara veri tabanından okunur.

Program şablonda belirtilen sabit kısımları dikkate alır ve veri tabanında bulduğu son numarayı getirir. Uzunluk tanımın kaç karakter olacağını belirtir. Özellik tanım için geçerli olacak özelliği belirtir. Bu alanda belirsiz /firma/ambar/kullanıcı/firma/yıl/rol/ay/gün/çeyrek yıl/ara dönem seçilebilir.

Başlangıç numaranın hangi değer ile başlayacağını belirtir.

Bitiş numaranın hangi değerde biteceğini belirtir.

Boşluk numaralama sırasında ayraç kullanılacaksa tanımlanır. Numaralandırma şablonunda tanımlanan numaralar için özel bilgiler Numara Bölümleri seçeneği ile kaydedilir.

Türü: Numaralama bölümü türüdür. Sabit ve artırımlı olmak üzere iki seçeneklidir.

Uzunluk: Numara uzunluğunu belirtir.

Özellik: Numara özelliğinin belirlendiği alandır. Verilen numara ambar için olabileceği gibi kullanıcı içinde özellik tanımlanabilir.

Başlangıç: Numaralamanın hangi sayı ile başlayacağını belirtir.

Bitiş: Numaralamanın hangi sayıda biteceğini belirtir.

Sıralama: Sıralamanın ne şekilde yapılacağını belirtir.

Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limiti Belirleme

Bu özelliğin kullanılması durumunda Kayıt numaralama şablonlarındaki karakter sayısı, modül yapısına bağlı olarak sınırlandırılır.

Örneğin muhasebe fişleri için numara bölümlerinde yer alan uzunluk maksimum 32 iken, istenirse 20 olarak sınırlandırılabilir. Şablon uzunluğu firma tanımlanırken kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.

Hakkında harunkor

Diğer Önemli Makale

tiger3enterprise

Logo Tiger “Otomatik oluşturulan kayıt dosyası silinemedi. Geçici veri kataloğu tanımınızı ve yetkilerinizi kontrol ediniz.” Uyarısı Çözümü

Tamamlanmamış kayıtlar sistemi kullanıldığında, geçici veri kataloğunda belirtilen klasörde bulunan TEMPDIZININIZ\AUTOSAVE klasöründe yer alan kayıt ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>