Her test türünde 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü 100 soruluk sınavda her soruya Türk Dili için 2, Aİİ Tarihi için 3, Matematik için 4, Fizik için 5 puan verilmektedir.Derslere göre doğru ve yanlış sayısı girildiğinde her dersin puanını ve net sayısını, toplam puanı ve toplam neti hesaplayan programı yazınız.

package sinav;

import javax.swing.JOptionPane;

/**
*
* @author HARNER www.harunkor.com
*/
public class Sinav {

public static void main(String[] args) {
double dogruturkdili;
double yanlisturkdili;
double dogrutarih;
double yanlistarih;
double dogrumat;
double yanlismat;
double dogrufizik;
double yanlisfizik;
double netturkdili;
double nettarih;
double netmat;
double netfizik;
String a=JOptionPane.showInputDialog(“Turk Dili Dogru Sayisini Giriniz: “);
String b=JOptionPane.showInputDialog(“Turk Dili Yanlis Sayisini Giriniz: “);
dogruturkdili=Double.parseDouble(a);
yanlisturkdili=Double.parseDouble(b);
String c=JOptionPane.showInputDialog(“Tarih Dogru Sayisini Giriniz: “);
String d=JOptionPane.showInputDialog(“Tarih Yanlis Sayisini Giriniz: “);
dogrutarih=Double.parseDouble(c);
yanlistarih=Double.parseDouble(d);
String e=JOptionPane.showInputDialog(“Matematik Dogru Sayisini Giriniz: “);
String f=JOptionPane.showInputDialog(“Matematik Yanlis Sayisini Giriniz: “);
dogrumat=Double.parseDouble(e);
yanlismat=Double.parseDouble(f);
String g=JOptionPane.showInputDialog(“Fizik Dogru Sayisini Giriniz: “);
String h=JOptionPane.showInputDialog(“Fizik Yanlis Sayisini Giriniz: “);
dogrufizik=Double.parseDouble(g);
yanlisfizik=Double.parseDouble(h);

netturkdili=dogruturkdili-(yanlisturkdili/4.0);
nettarih=dogrutarih-(yanlistarih/4.0);
netmat=dogrumat-(yanlismat/4.0);
netfizik=dogrufizik-(yanlisfizik/4.0);
double toplamnet=netturkdili+nettarih+netmat+netfizik;
double toplampuan=(netturkdili*2.0)+(nettarih*3.0)+(netmat*4.0)+(netfizik*5.0);

JOptionPane.showMessageDialog(null,”Turkdili Netiniz : “+netturkdili+”\n”+
“Turk Dili Puaniniz : “+netturkdili*2.0+”\nTarih Netiniz : “+nettarih+
“\nTarih Puaniniz : “+nettarih*3.0+”\nMatematik Netiniz : “+netmat+
“\nMatematik Puaniniz : “+netmat*4.0+”\nFizik Netiniz : “+netfizik+
“\nFizik Puaniniz : “+netfizik*5.0+”\nTOPLAM NETINIZ : “+toplamnet+
“\nTOPLAM PUANINIZ : “+toplampuan);

}
}
İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Sinav.java