Java scanner ile girilen değerin değişken türüne göre atanması

package giristuru;

import java.util.Scanner;

public class Giristuru {

public static void main(String[] args) {

Scanner scn = new Scanner(System.in);
System.out.println(“Int Deger giriniz :”);
int bir =scn.nextInt();
System.out.println(“Girilen int degeri :”+bir);

System.out.println(“Double Deger giriniz :”);
double iki =scn.nextDouble();
System.out.println(“Girilen double degeri :”+iki);

System.out.println(“Float Deger giriniz :”);
float uc =scn.nextFloat();
System.out.println(“Girilen float degeri :”+uc);

System.out.println(“String Deger giriniz :”);
String dort =scn.next();
System.out.println(“Girilen string degeri :”+dort);

}
}

İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Giristuru.java