1.1 Donanım ve yazılım tanımlayın ?

Cevap 1.1

Bilgisayar  donanım ve yazılımdan oluşur.Donanım bilgisayarın görülebilen fiziksel tüm parçalarına

verilen ad olarak tanımlanır. Yazılım ise bu parçaların kontrolü,çalışır durumda olup olmadığını

ve ihtiyaçlar dolayısıyla bilgisayarda yapılan işlemleri denetler.

1.2 Bilgisayarın ana bileşenlerini listeleyin ?

Cevap 1.2

Bilgisayarın ana bilşenleri CPU, önbellek, bellek, sabit disk, disket, monitör, yazıcı, ve iletişim

cihazlarından oluşur.

1.3 Makine dili, assembly dili ve üst düzey (ileri düzey) programlama dilini tanımlayın ?

Cevap 1.3

Makine dili ilkel programlama dilidir.Assembly dili makine dilinin tüm özellikleri kapsar ve düşük

seviyeli bir programlama dilidir. Yüksek seviyeli diller ise kolay öğrenilen ve programlanabilen dillerdir.

1.4 Kaynak program nedir ? Derleyici Nedir ?

Cevap 1.4

Kaynak program yüksek seviyeli dilde yazılmış üzerinde işlem yapılmamış orjinal programdır.

Derleyici ise kaynak program üzerinde çevirme işlemi gerçekleştirilmiş çalışan programdır.

1.5 JVM Nedir ? ( Java Virtual Machine)

Cevap 1.5

Java kaynak programlar bytecode derlenir.JVM, Java bytecode yorumlar tercüman eder ve okur.

1.6 İşletim sistemi nedir ?

Cevap 1.6

Bilgisayar faaliyetlerini ve işlemlerini kontrol eden bir program yada programlar bütünü olarak tanımlanır.

Örnek olarak Windows 98, NT, 2000, XP veya ME verilebilir.

1.7 Java tarihini açıklayınız? Java herhangi bir makina üzerinde çalışabilir mi? Çalıştırmak için ne gereklidir?

Cevap 1.7

1991 yılında Sun Microsystems James Gosling tarafından liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirildi.

internet uygulamaları geliştirmek için tasarlanan java Oak ismini aldı,1995’te Java oldu.

JVM herhangi bir platformda çalıştırabilirsiniz.

1.8 Bir java derleyicide giriş çıkış nelerdir ?

Cevap 1.8

Giriş Java kaynak kodu, çıkış ise (başarıyla derlenmiş ise) Java bayt kodudur.

 

1.9 Java geliştirme araçlarını listeleyin ? Arasındaki farklılıklar nelerdir ?

Cevap 1.9

Borland tarafından JBuilder, Sun tarafından Sun ONE Studio, WebGain tarafından Kafe,

IBM tarafından Java için Visual Yaş Java programları değil,Bu araçlar Java programlarını

daha kolay ve daha verimli hale getirmek geliştirilmiştir.

 

1.10 Java ve HTML arasındaki ilişki nedir?

Cevap 1.10

HTML statik web sayfaları görüntülemek için bir işaretleme dilidir. Java dinamik web sayfaları

geliştirmek için kullanılabilecek bir tam teşekküllü bir programlama dilidir. Kimi zaman bir

web tarayıcısında çalıştırmak için  Java  uygulamasına ihtiyaç duyar.Java uygulamaları

<applet> etiketi kullanılarak HTML dosyaları gömülü olarak çalışır.

 

1.11 Java anahtar kelimeleri açıklayın? Bu bölümde öğrenilen bazı Java anahtar kelimeleri yazınız ?

Cevap 1.11

Anahtar kelimeler derleyici özgü bir anlamı vardır ve değişkenler veya yöntem adları gibi programda

başka amaçlar için  kullanılamaz ve tanımlanamaz. Anahtar kelime örnekleri class, static, and void’dir.

1.12 Java büyük küçük harf duyarlı mı? Java anahtar kelimeler için bu durum nedir?

Cevap 1.12

Java kaynak kodu küçük harflere duyarlıdır. Java anahtar kelimeler her küçük harflerle yazılmalıdır.

1.13 Java kaynak dosya adı uzantısı nedir ve Java bayt dosya adı uzantısı nedir?

Cevap 1.13

Kaynak dosya uzantısı .java ve bytecode dosya  uzantısı .class

 

 1.14 Yorum satırı nedir? Yorum satırı derleyici tarafından işleme alınır mı?

Cevap 1.14

Yorum satırı programı anlatan ve her satırdaki işlem basamaklarını ve her bir basamakta neler yapıldığını

anlatmak için kullanılır.Bu durum programcılar arasında iletişimi daha kolay hale getirerek yardımcı olur.

Yorum ifadeleri programlama satırı değildir ve derleyici tarafından göz ardı edilir.Java’da, yorum  iki

slash (/ /) ile öncesinde veya / * ve * / çoklu çizgiler arasına alınır.Derleyici / / gördüğünde, aynı

çizgide / / sonra tüm metni yoksayar. O / *gördüğünde, / sonraki * tarar ve / * ve * / arasındaki herhangi

bir metin yok sayar.

1.15 Konsolda çıkış mesajı yazdırmak ve iletişim penceresinden bilgi mesajı veren programı yazınız ?

Cevap 1.15

System.out.println(…);

JOptionPane.showMessageDialog(null, “Hello world”);

1.16 Yazım sırası ile olan hatayı düzeltiniz.

Cevap 1.16

public class Welcome {

public static void main(String[] args) {

System.out.println(“morning”);

System.out.println(“afternoon”);

}

}

1.17

1 public classWelcome {

2 public void Main(String[] args) {

3 System.out.println(‘Welcome to Java!);

4 }

5 )

Hataları düzeltin ?

Cevap 1.17

2. satırda Main doğru yazılışı main olmalıdır. public sonrasında static eksik.

3. satırda “Welcome to Java!” bu şekilde çift tırnak içinde olmalıdır.

5. satırda kapalı parentez süslü parentez olmalıdır.

 

1.18 Bir Java programı derlemek için komut nedir? Bir çalıştırmak için komut nedir ?

Cevap 1.18

Bir programı derleme javac JDK komutuyla sağlanır.Java bir programı çalıştırmak için JDK’ya ihtiyaç duyar.

 

1.19 Bir programı çalıştırdığınızda bir NoClassDefFoundError oluşursa, hata nerededir?

Cevap 1.19

Java konsolda .classs dosyayı bulamıyor. .class dosyası doğru olduğundan  ve uygun paket adı

ile java komutu çağrıldığından emin olun.

1.20 Bir program çalıştırdığınızda NoSuchMethodErroroccurs bu hata alınıyorsa ne sebep olmuştur ?

Cevap 1.20

Sınıfın bir ana yöntemi yoktur, ya da ana yöntem imzası hatalı.

 

1.21 Neden Systemclass gerek duyulmaz?

Cevap 1.21

System sınıfı java.lang paket içinde bulunmaktadır. Bu paket kapalı olarak işlem görmektedir.

Bu yüzden, açıkça almaya gerek yoktur.

 

1.22 Aşağıdaki iki ifade arasında performans farkı var mı?

importjavax.swing.JOptionPane;

importjavax.swing.*;

Cevap 1.22

Yazım farklı olsa da hiçbir performans farkı yoktur.

 

 1.23 Aşağıdaki kodun çıksı ne olur ?

public classTest {

public static voidmain(String[] args) {

System.out.println(“3.5 * 4 / 2 – 2.5 is “);

System.out.println(3.5*4/2–2.5);

}

}

Cevap 1.23

—————————————-

Çıktı : 3.5 * 4 / 2 – 2.5 is

4.5

 

Döküman Olarak İndirmek İçin Tıklayınız !