Perşembe , 27 Şubat 2020
Anasayfa » C & C++

C & C++

Programlama Dili

C’de basit pointer örneği

Cimage

C'de basit pointer örneği #include <stdio.h> main() { int i=10;//int deger atama int *isaret;//int biciminde isaret degeri atama. // ... Degeri isaret etme olduğundan isaret edecegin yer deger olamaz.isaret ettigin yer adres olmali isaret=&i;// isarete i nin adresi atanıyo printf("i'in degeri %d\n",i); printf("i'in adresi %i\n",isaret); printf("i'in degeri %d\n",*isaret); printf("i'nin adresi %i\n",&i); system("pause"); }  İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/cpointerbasitt.rar

Daha Fazlası.. »

C’de do-while ve for döngüsü örnegi

ccplus

Algoritma ve Programlama Dersi Dönem İçi Ödevi-1 (2012-2013 Güz dönemi) 1- Klavyeden kullanıcı istediği sayıları sırayla girecektir eğer -1 değerini girerse program sonlanacak ve -1 rakamı girene kadar girdiği sayıların (-1 hariç) ; Çift olanların  Sayısını (adedini)  Çarpımını  Çarpımlarının ortalamasını bulacak Tek olanların  Sayısını  Toplamını  Toplamlarının ortalamasını bulacaktır. Ayrıca bulunan değerler ekrana yazdırılacaktır. Böyle ...

Daha Fazlası.. »

C’DE METiN DOSYASINA YAZDIRMA

ccplus

C programlama dilinde puts ve gets yerine printf ve scanf kullanılabilir ancak öyle olduğunda uzun bir cümle yazamazsınız.Tek kelime türünde ifadeler için onları kullanabilirsiniz. Kod : #include #include int main(void){ FILE*belge; char cumle[200]; belge=fopen(“deneme.txt”,”w”); puts(“cumle yaziniz: “); gets(cumle); fprintf(belge,”%s”,cumle); fprintf(belge,”\t cumle uzunlugu :%d\n”,strlen(cumle)); fclose(belge); getch(); return 0; } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/cdetxtyazdirma.rar

Daha Fazlası.. »

C’de deger okuma (char,int)

ccplus

#include <stdio.h> #include <cstdlib> main(){ int a; char b; printf(“bir sayi girin : \n”); scanf(“%d”,&a); printf(“\nbir harf giriniz : \n”); scanf(” %c”,&b);  /*yazimina dikkat*/ printf(“a: %d\n b: %c \n”,a,b); system (“pause”); } >>İndir>>http://www.harunkor.com/yuklenenler/degerokuc.zip

Daha Fazlası.. »

C’de fonksiyon örneği for döngüsü

f(x)=3×2 -4x +3 fonksiyonunu, x in 0.0, 0.1, 0.2 ,…,1.9 değerleri için hesaplayan ve her sonucu f(0.0)=3.0 … şeklinde görüntüleyen program. #include<stdio.h> main( ) { float x,f;  for(x=0.0;x<2.0;x=x+0.1) {             f=3*x*x-4*x+3; printf(“f(%f)=%f”,x,f); printf(“\n”); } } indir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/fonk.rar

Daha Fazlası.. »

C’de Matris Örneği

Değerleri klavyeden girilen 10 elemanlı bir sayı matrisinde negatif ve pozitif elemanların sayısını bulan C program.     #include<stdio.h>    main() {             int i,j,sayacneg=0,sayacpoz=0;                 int x[2][5] ;   printf(“X[2][5] seklinde 10 elemanli matris bicimini giriniz = “);      for(i=0; i<2; i++)      {        for(j=0; j<5; j++)                 scanf(“%d”,&x[i][j]);       }                   printf(“\nMatrisiniz =\n”); ...

Daha Fazlası.. »

C for döngüsü ve break sayı üçgeni

Aşağıdaki gibi görüntü veren program 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 KOD : #include<stdio.h> main()    {    int x;    for (x=1;x<6; x++)  {       if (x==2)      break;     printf(“%d”,x);  }    printf(“\n”); for (x=1;x<6; x++)  {       if (x==3)      break;     printf(“%d”,x);  }    printf(“\n”); ...

Daha Fazlası.. »

C++ Library sort and Vector Example

ccplus

Başlangıç : Verktör yardımıyla : Eklenmek istenen elemanlar:    33, 6, 15, 102, 37, 11, 31,  44, 100,  9   indir :  http://www.harunkor.com.tr/yuklenenler/librarysortAndvectorOdev.rar

Daha Fazlası.. »

C’de for döngüsüyle Klavyeden 1 ile 10 arasında girilen sayıdan 100′e kadar olan tek yada çift sayıların toplamı.

Klavyeden 1 ile 10 arasında bir sayı girilecektir. -Eğer girilen bu sayı tek sayı ise girilen sayıdan 100′e kadar olan tek sayıların toplamını ve  aritmetik ortalamasını hesaplayan;  -Eğer bu sayı çift sayı ise girilen sayıdan 100′e kadar olan çift sayıların toplamını ve aritmetik  ortalamasını hesaplayan ve ekrana görüntüleyen program.      İndir :   http://www.harunkor.com/yuklenenler/fordongusucifttektoplam.rar  

Daha Fazlası.. »

C’de faktöriyel programı

#include<stdio.h>   double  s,fak,n; main() { devam:  printf(“\n\nFaktoriyelini alanacak sayiyi giriniz  : “);  scanf(“%lf”,&n);     s=0;  fak=1;    tekrar:  s=s+1;  fak=fak*s; if (n==s) { printf(“Sonuc : %lf”,fak); } else if (n==0) {  fak=1; printf(“Sonuc : %lf”,fak); } else  {  goto tekrar; } goto devam; }        İndir :  http://www.harunkor.com/yuklenenler/faktoriyel.rar

Daha Fazlası.. »