Anasayfa » Programlama (Sayfa 5)

Programlama

As2 Movieclip Klavye Yön Tuşları

flash000000

İndir :

Daha Fazlası.. »

Pacman animasyon örneği

flash000000

İndir :   http://www.harunkor.com/yuklenenler/pacmananimasyon.zip

Daha Fazlası.. »

C’de fonksiyon örneği for döngüsü

f(x)=3×2 -4x +3 fonksiyonunu, x in 0.0, 0.1, 0.2 ,…,1.9 değerleri için hesaplayan ve her sonucu f(0.0)=3.0 … şeklinde görüntüleyen program. #include<stdio.h> main( ) { float x,f;  for(x=0.0;x<2.0;x=x+0.1) {             f=3*x*x-4*x+3; printf(“f(%f)=%f”,x,f); printf(“\n”); } } indir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/fonk.rar

Daha Fazlası.. »

C’de Matris Örneği

Değerleri klavyeden girilen 10 elemanlı bir sayı matrisinde negatif ve pozitif elemanların sayısını bulan C program.     #include<stdio.h>    main() {             int i,j,sayacneg=0,sayacpoz=0;                 int x[2][5] ;   printf(“X[2][5] seklinde 10 elemanli matris bicimini giriniz = “);      for(i=0; i<2; i++)      {        for(j=0; j<5; j++)                 scanf(“%d”,&x[i][j]);       }                   printf(“\nMatrisiniz =\n”); ...

Daha Fazlası.. »

C for döngüsü ve break sayı üçgeni

Aşağıdaki gibi görüntü veren program 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 KOD : #include<stdio.h> main()    {    int x;    for (x=1;x<6; x++)  {       if (x==2)      break;     printf(“%d”,x);  }    printf(“\n”); for (x=1;x<6; x++)  {       if (x==3)      break;     printf(“%d”,x);  }    printf(“\n”); ...

Daha Fazlası.. »

C++ Library sort and Vector Example

ccplus

Başlangıç : Verktör yardımıyla : Eklenmek istenen elemanlar:    33, 6, 15, 102, 37, 11, 31,  44, 100,  9   indir :  http://www.harunkor.com.tr/yuklenenler/librarysortAndvectorOdev.rar

Daha Fazlası.. »

C’de for döngüsüyle Klavyeden 1 ile 10 arasında girilen sayıdan 100′e kadar olan tek yada çift sayıların toplamı.

Klavyeden 1 ile 10 arasında bir sayı girilecektir. -Eğer girilen bu sayı tek sayı ise girilen sayıdan 100′e kadar olan tek sayıların toplamını ve  aritmetik ortalamasını hesaplayan;  -Eğer bu sayı çift sayı ise girilen sayıdan 100′e kadar olan çift sayıların toplamını ve aritmetik  ortalamasını hesaplayan ve ekrana görüntüleyen program.      İndir :   http://www.harunkor.com/yuklenenler/fordongusucifttektoplam.rar  

Daha Fazlası.. »

C’de faktöriyel programı

#include<stdio.h>   double  s,fak,n; main() { devam:  printf(“\n\nFaktoriyelini alanacak sayiyi giriniz  : “);  scanf(“%lf”,&n);     s=0;  fak=1;    tekrar:  s=s+1;  fak=fak*s; if (n==s) { printf(“Sonuc : %lf”,fak); } else if (n==0) {  fak=1; printf(“Sonuc : %lf”,fak); } else  {  goto tekrar; } goto devam; }        İndir :  http://www.harunkor.com/yuklenenler/faktoriyel.rar

Daha Fazlası.. »

Adobe Flash’ta KPDS Puan Hesaplama Programı

flash_cs5

          Programı İnceleyin : http://www.harunkor.com/yuklenenler/kpdspuanhesaplama.exe

Daha Fazlası.. »

Flash Actionscript 2 Günün Sözü

   var gununsozleri:Array=new Array(“Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer.(Bill Cosby)”, “Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır, aptallığın asla.(Albert Einstein)”, “Bir şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme daha iyi.(Nietszche)”, “Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir.(Andre Gide)”,”Güzellik fazlalıktan arınmışlıktır.(Michelangelo) “,”İdealler yıldızlara benzer. Onlara ulaşamazsınız, ama size yol gösterirler.(Waldo Emerson) “,”Gülmek iki insan arasındaki ...

Daha Fazlası.. »