Anasayfa » Programlama (Sayfa 4)

Programlama

Java asal sayı bulma, if deyimi kullanımı

javamm

Kendisinden veya “1″ den başka tam böleni olmayan sayılar asal sayılardır. Örneğin : 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 ...

Daha Fazlası.. »

Java True – False

javamm

Bu konumuzda javada boolean değer test edeceğiz. package true_false; import java.util.Scanner; public class True_false { public static void main(String[] args) { Scanner scn = new Scanner(System.in); System.out.println(“Deger giriniz : “); int i = scn.nextInt(); System.out.println(“Girelen Deger “+i+” ikiye bolunur: “+(i%2==0)); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/True_false.java

Daha Fazlası.. »

Java scanner ile alinan degisken türü

javamm

Java scanner ile girilen değerin değişken türüne göre atanması package giristuru; import java.util.Scanner; public class Giristuru { public static void main(String[] args) { Scanner scn = new Scanner(System.in); System.out.println(“Int Deger giriniz :”); int bir =scn.nextInt(); System.out.println(“Girilen int degeri :”+bir); System.out.println(“Double Deger giriniz :”); double iki =scn.nextDouble(); System.out.println(“Girilen double degeri :”+iki); System.out.println(“Float Deger giriniz :”); float uc =scn.nextFloat(); System.out.println(“Girilen float degeri ...

Daha Fazlası.. »

Javada degisken tipleri boyutları

javamm

Bu konumuzda javada değişken tipleri boyutlarını kodlama yaparak incelemeye çalışıcağız. package degiskentipboyut; public class Degiskentipboyut { public static void main(String[] args) { System.out.println(“Byte boyutu: ” + Byte.MAX_VALUE+”\t8 BIT”); System.out.println(“Short boyutu: ” + Short.MAX_VALUE+”\t16 BIT”); System.out.println(“Int boyutu: ” + Integer.MAX_VALUE+”\t32 BIT”); System.out.println(“Long boyutu: ” + Long.MAX_VALUE+”\t64 BIT”); System.out.println(“Float boyutu: ” + Float.MAX_VALUE+”\t32 BIT”); System.out.println(“Double boyutu: ” + Double.MAX_VALUE+”\t64 BIT”); System.out.println(“Char boyutu: ...

Daha Fazlası.. »

Javada Sabitler

javamm

Bu yazımızda sabit kavramını açıklayacağız.Sabit tanımladıktan sonra istediğimiz herhangi bir yerde tekrar tekrar kullanabiliriz. Böylelikle tekrardan tanımlama ihtiyacı duymayız.Kendi sabitlerimizle işlem yaparak kodlamamıza devam ederiz. package sabitler; public class Sabitler { public static void main(String[] args) { final double PI = 3.14159; double yaricap=3.8; double alan=yaricap*yaricap*PI; System.out.print(“Daire alanı : “+alan); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Sabitler.java

Daha Fazlası.. »

Java JOptionPane Mesaj Kutusu

javamm

Bu konumuzda JOptionPane kütüphanesi import ederek kütüphaane içindeki giriş çıkış mesaj kutularını kontrol edip değer aktarabiliriz. Kod: package mesajkutusu; import javax.swing.JOptionPane; public class Mesajkutusu { public static void main(String[] args) { JOptionPane.showMessageDialog(null, “Hosgeldin java!”,”Mesajim”, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); String ad=JOptionPane.showInputDialog(null,”Giriniz :”,”ADINIZ”,JOptionPane.ERROR_MESSAGE); String soyad =JOptionPane.showInputDialog(null,”Giriniz :”,”SOYADINIZ”,JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); String yas =JOptionPane.showInputDialog(null,”Giriniz :”,”YASINIZ”,JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); String cinsiyet =JOptionPane.showInputDialog(null,”Giriniz :”,”CINSIYET”,JOptionPane.WARNING_MESSAGE); System.out.println(“Okunanlar : “+ad+”\t”+soyad+”\t”+yas+”\t”+cinsiyet); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Mesajkutusu.java

Daha Fazlası.. »

Java Rastgele (Random) Sayi

javamm

package rastgelesayi; import java.util.Random; public class Rastgelesayi { public static void main(String[] args) { int intsayi; double doublesayi; boolean boosayi; Random rastgele = new Random(); intsayi = rastgele.nextInt(11); /* 0′dan 10′a kadar rastgele int sayi üretir */ doublesayi =1+rastgele.nextDouble()*10; /* 1′dan 11′a kadar rastgele double sayi üretir.Bu sayi hiç bir zaman 11 olamaz. */ boosayi = rastgele.nextBoolean(); /* Rastgele boolean ...

Daha Fazlası.. »

ActionScript 3.0 kamera aktif etme

flash_cs5

var kamera:Camera = Camera.getCamera(); /*kamera tanımına aktif edilen kamera atanıyor. */ kamera.setMode(420,340,30,true); /*kamera ayarları yapılıyor boyutlandırılıyor. */ var goruntu:Video = new Video(420,340); /* goruntu video biçiminde tanımlanıyor */ goruntu.attachCamera(kamera); /* kamera görüntüye atanıyor. */ goruntu.x = 60; /* görüntü x doğrultuda hizalanıyor*/ goruntu.y = 25; /* görüntü y doğrultuda hizalanıyor*/ addChild(goruntu); /* görüntü sahnede en üste getirir.*/ İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/as3kamera.rar

Daha Fazlası.. »

Mükemmel sayı java örnegi

javamm

    Pozitif bir sayının kendinden küçük ve kendisini tam bölen sayıların toplamı    şayet sayının kendisine eşitse bu sayıya mükemmel sayı ismi verilir. 2p−1(2p−1), 2p−1 olmak şartıyla int sonuc; for(int p=0 ; p<100 ; p++) { sonuc=(int) (((Math.pow(2, p))*(Math.pow(2, p)-1))/2); System.out.println(sonuc+”\n”); } İndir :  http://www.harunkor.com/yuklenenler/Mukemmelsayi.java

Daha Fazlası.. »

C’de deger okuma (char,int)

ccplus

#include <stdio.h> #include <cstdlib> main(){ int a; char b; printf(“bir sayi girin : \n”); scanf(“%d”,&a); printf(“\nbir harf giriniz : \n”); scanf(” %c”,&b);  /*yazimina dikkat*/ printf(“a: %d\n b: %c \n”,a,b); system (“pause”); } >>İndir>>http://www.harunkor.com/yuklenenler/degerokuc.zip

Daha Fazlası.. »