Anasayfa » Programlama (Sayfa 3)

Programlama

Java n adet sayının aritmetik ortalaması

javamm

package nadetsayialgoritmasi; import java.util.Scanner; /** * * @author HARNER */ public class Nadetsayialgoritmasi { public static void main(String[] args) { double topla=0; int sayac=0; while(true) { Scanner al=new Scanner(System.in); System.out.print(“\tsayi giriniz(Cikmak icin 0 giriniz!) : “); int sayi=al.nextInt(); topla=topla+sayi; if(sayi==0){ break; } sayac++; } double ort=topla/sayac; System.out.println(“Sayilarin Ortalamasi : “+ort); } } İndir : www.harunkor.com/yuklenenler/Nadetsayialgoritmasi.java

Daha Fazlası.. »

Java suyun ısısını hesaplama

javamm

public static void main(String[] args) { int q,m,dt,t1,t2,deltat; int c=1; System.out.println(“Suyun kutlesi Giriniz :”); Scanner al=new Scanner(System.in); m=al.nextInt(); System.out.println(“Suyun ilk sicakligini Giriniz :”); t1=al.nextInt(); System.out.println(“Suyun son sicakligini Giriniz :”); t2=al.nextInt(); deltat=t2-t1; if((deltat)

Daha Fazlası.. »

Java ikinci dereceden denklem kökleri

javamm

package ikinciderecedendenklemkokleri; import java.util.Scanner; /** * * @author HARNER */ public class Ikinciderecedendenklemkokleri { public static void main(String[] args) { Scanner al=new Scanner(System.in); System.out.println(“ax^^+bx+c seklinde olacak sekilde a,b,c yi sirasiyla giriniz : “); int a=al.nextInt(); System.out.println(“b’yi giriniz : “); int b=al.nextInt(); System.out.println(“son olarak c’yi giriniz : “); int c=al.nextInt(); int delta=(b*b)-(4*a*c); if(delta>0) { double x1=((-1*b)+Math.sqrt(delta))/(2*a); double x2=((-1*b)-Math.sqrt(delta))/(2*a); System.out.println(“X1 = “+x1+”\tX2 ...

Daha Fazlası.. »

C’DE METiN DOSYASINA YAZDIRMA

ccplus

C programlama dilinde puts ve gets yerine printf ve scanf kullanılabilir ancak öyle olduğunda uzun bir cümle yazamazsınız.Tek kelime türünde ifadeler için onları kullanabilirsiniz. Kod : #include #include int main(void){ FILE*belge; char cumle[200]; belge=fopen(“deneme.txt”,”w”); puts(“cumle yaziniz: “); gets(cumle); fprintf(belge,”%s”,cumle); fprintf(belge,”\t cumle uzunlugu :%d\n”,strlen(cumle)); fclose(belge); getch(); return 0; } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/cdetxtyazdirma.rar

Daha Fazlası.. »

Java method

javamm

package method; import java.util.Scanner; public class Method { public static void main(String[] args) { Scanner scn=new Scanner (System.in); System.out.println(“Birincisayi Giriniz : “); int a =scn.nextInt(); System.out.println(“Ä°kinci sayi Giriniz : “); int b =scn.nextInt(); int k = max(a, b); System.out.println(“Buyuk sayi “+ k); } public static int max(int sayi1, int sayi2) { int sonuc; if (sayi1 > sayi2) sonuc = sayi1; ...

Daha Fazlası.. »

Java break ve continue örneği

javamm

package break_continue; public class Break_continue { public static void main(String[] args) { int sayi = 0; while (sayi < 25) { sayi++; if (sayi == 12 || sayi == 13) continue; if (sayi ==20) break; System.out.println("Sayi "+sayi); } } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Break_continue.java

Daha Fazlası.. »

AS3′de jpg dönüstürme

flash_cs5

Bu konumuzda flash içindeki mc klip nesnesi içinde yaptığımız çalışmayı jpg çıktısı şeklinde alabilmekten bahsedeceğiz. Faydalı olabildiysem ne mutlu =) //HARNER import com.adobe.images.JPGEncoder; var i:Number=1; function tiklandi(event:MouseEvent):void { var fotodata:BitmapData=new BitmapData(foto.width, foto.height); fotodata.draw(foto); var donustur:JPGEncoder = new JPGEncoder(); var donusum:ByteArray = donustur.encode(fotodata); var fileReference:FileReference=new FileReference(); fileReference.save(donusum,”fotom “+i+”.jpg”); i++; } kaydet.addEventListener(MouseEvent.CLICK, tiklandi); İndir : www.harunkor.com/yuklenenler/as3imajcikti.rar

Daha Fazlası.. »

Java Do-While Örnegi

javamm

package dowhileornek; public class Dowhileornek { public static void main(String[] args) { int i =0; do { System.out.println(“i degeri: ” +i); i++; }while(i < 5); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Dowhileornek.java

Daha Fazlası.. »

Java While Örnegi

javamm

package whileornek; import javax.swing.JOptionPane; public class Whileornek { public static void main(String[] args) { int a=0; String sayi1; String sayi2; while(a == JOptionPane.YES_OPTION) { sayi1 = JOptionPane.showInputDialog(“1.sayi giriniz : “); int dsayi1=Integer.parseInt(sayi1); sayi2 = JOptionPane.showInputDialog(“2.sayi giriniz : “); int dsayi2=Integer.parseInt(sayi2); a = JOptionPane.showConfirmDialog(null,”Devam edelim mi?”+”\nGirdigin sayilarin toplamı : “+(dsayi1+dsayi2)); } } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Whileornek.java

Daha Fazlası.. »

Java Çıkıs türü %

javamm

Bu konumuzda çıkış format değerini % degerleriyle atayacağız. package cikisturu; public class Cikisturu { public static void main(String[] args) { boolean d1=true; char d2; d2=’a'; int d3=67; double d4=458.55; String d5=new String(); d5=”javaciyiz”; System.out.printf(“Boolean deger : %b , char deger : %c , int deger : %d , double deger : %f , String deger : %s “,d1,d2,d3,d4,d5); } } ...

Daha Fazlası.. »