Anasayfa » Programlama » Java (Sayfa 2)

Java

Java örnekleri, uygulamaları , java incelemeleri

Java suyun ısısını hesaplama

javamm

public static void main(String[] args) { int q,m,dt,t1,t2,deltat; int c=1; System.out.println(“Suyun kutlesi Giriniz :”); Scanner al=new Scanner(System.in); m=al.nextInt(); System.out.println(“Suyun ilk sicakligini Giriniz :”); t1=al.nextInt(); System.out.println(“Suyun son sicakligini Giriniz :”); t2=al.nextInt(); deltat=t2-t1; if((deltat)

Daha Fazlası.. »

Java ikinci dereceden denklem kökleri

javamm

package ikinciderecedendenklemkokleri; import java.util.Scanner; /** * * @author HARNER */ public class Ikinciderecedendenklemkokleri { public static void main(String[] args) { Scanner al=new Scanner(System.in); System.out.println(“ax^^+bx+c seklinde olacak sekilde a,b,c yi sirasiyla giriniz : “); int a=al.nextInt(); System.out.println(“b’yi giriniz : “); int b=al.nextInt(); System.out.println(“son olarak c’yi giriniz : “); int c=al.nextInt(); int delta=(b*b)-(4*a*c); if(delta>0) { double x1=((-1*b)+Math.sqrt(delta))/(2*a); double x2=((-1*b)-Math.sqrt(delta))/(2*a); System.out.println(“X1 = “+x1+”\tX2 ...

Daha Fazlası.. »

Java method

javamm

package method; import java.util.Scanner; public class Method { public static void main(String[] args) { Scanner scn=new Scanner (System.in); System.out.println(“Birincisayi Giriniz : “); int a =scn.nextInt(); System.out.println(“Ä°kinci sayi Giriniz : “); int b =scn.nextInt(); int k = max(a, b); System.out.println(“Buyuk sayi “+ k); } public static int max(int sayi1, int sayi2) { int sonuc; if (sayi1 > sayi2) sonuc = sayi1; ...

Daha Fazlası.. »

Java break ve continue örneği

javamm

package break_continue; public class Break_continue { public static void main(String[] args) { int sayi = 0; while (sayi < 25) { sayi++; if (sayi == 12 || sayi == 13) continue; if (sayi ==20) break; System.out.println("Sayi "+sayi); } } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Break_continue.java

Daha Fazlası.. »

Java Do-While Örnegi

javamm

package dowhileornek; public class Dowhileornek { public static void main(String[] args) { int i =0; do { System.out.println(“i degeri: ” +i); i++; }while(i < 5); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Dowhileornek.java

Daha Fazlası.. »

Java While Örnegi

javamm

package whileornek; import javax.swing.JOptionPane; public class Whileornek { public static void main(String[] args) { int a=0; String sayi1; String sayi2; while(a == JOptionPane.YES_OPTION) { sayi1 = JOptionPane.showInputDialog(“1.sayi giriniz : “); int dsayi1=Integer.parseInt(sayi1); sayi2 = JOptionPane.showInputDialog(“2.sayi giriniz : “); int dsayi2=Integer.parseInt(sayi2); a = JOptionPane.showConfirmDialog(null,”Devam edelim mi?”+”\nGirdigin sayilarin toplamı : “+(dsayi1+dsayi2)); } } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Whileornek.java

Daha Fazlası.. »

Java Çıkıs türü %

javamm

Bu konumuzda çıkış format değerini % degerleriyle atayacağız. package cikisturu; public class Cikisturu { public static void main(String[] args) { boolean d1=true; char d2; d2=’a'; int d3=67; double d4=458.55; String d5=new String(); d5=”javaciyiz”; System.out.printf(“Boolean deger : %b , char deger : %c , int deger : %d , double deger : %f , String deger : %s “,d1,d2,d3,d4,d5); } } ...

Daha Fazlası.. »

Java asal sayı bulma, if deyimi kullanımı

javamm

Kendisinden veya “1″ den başka tam böleni olmayan sayılar asal sayılardır. Örneğin : 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 ...

Daha Fazlası.. »

Java True – False

javamm

Bu konumuzda javada boolean değer test edeceğiz. package true_false; import java.util.Scanner; public class True_false { public static void main(String[] args) { Scanner scn = new Scanner(System.in); System.out.println(“Deger giriniz : “); int i = scn.nextInt(); System.out.println(“Girelen Deger “+i+” ikiye bolunur: “+(i%2==0)); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/True_false.java

Daha Fazlası.. »

Java scanner ile alinan degisken türü

javamm

Java scanner ile girilen değerin değişken türüne göre atanması package giristuru; import java.util.Scanner; public class Giristuru { public static void main(String[] args) { Scanner scn = new Scanner(System.in); System.out.println(“Int Deger giriniz :”); int bir =scn.nextInt(); System.out.println(“Girilen int degeri :”+bir); System.out.println(“Double Deger giriniz :”); double iki =scn.nextDouble(); System.out.println(“Girilen double degeri :”+iki); System.out.println(“Float Deger giriniz :”); float uc =scn.nextFloat(); System.out.println(“Girilen float degeri ...

Daha Fazlası.. »