Java

Java örnekleri, uygulamaları , java incelemeleri

Palindrom Örnegi 2

javamm

/* * Java Palindrom Ornegi 2 */ package palindrom2; import java.util.Scanner; /** * * @author HARNER */ public class Palindrom2 { /** * @param args the command line arguments */ public static void main(String[] args) { Scanner al=new Scanner(System.in); System.out.println("Kelime giriniz : "); String kelime=al.next(); // kelime giris StringBuilder tersi=new StringBuilder(kelime); //string serbest yapi hali tersi.reverse(); // tersini al. String ...

Daha Fazlası.. »

Java Palindrom Örnegi

javamm

/* * Java Palindrom * */ package palindromstring; import java.util.Scanner; /** * * @author HARNER */ public class Palindromstring { /** * www.harunkor.com.tr */ public static void main(String[] args) { Scanner al=new Scanner(System.in); System.out.println("kelime giriniz : "); String palindromkelime=al.nextLine(); String tersi=""; int uzunluk=palindromkelime.length(); for(int i=uzunluk-1;i>=0;i--) // uzunluk değeri 0. değerden başladığı //için 1 çıkartılır { tersi=tersi+palindromkelime.charAt(i); // string ifade charat ...

Daha Fazlası.. »

Introduction to Java Programming, Eighth Edition Bölüm 2 Soru Cevapları

introduction-to-java-programming-comprehensive-international-version

2.1            Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur? Hangisi Java anahtar kelimeleridir ?     Cevap 2.1   Doğru Tanımlama : applet, Applet, $4, apps, x, y, radius Yanlış Tanımlama : a++, –a, 4#R, #44, class, public, int Anahtar Kelimeler :  class, public, int     2.2      Aşağıdaki algoritma java dilinde yazınız ?   Adım  double türünde mil değişkeni tanımlayın. Adım  double türünde mil_basina_dusen tanımlayın ve 1.609 değerini ...

Daha Fazlası.. »

Javada System.currentTimeMillis(); Kullanımı Saat Dilimi

javamm

/* * * HARUN KÖR bilgi@harunkor.com.tr */ package zaman; public class zaman { public static void main(String[] args) { long toplammilisaniye= System.currentTimeMillis(); long toplamsaniye=toplammilisaniye/1000; long anliksaniye=(int)(toplamsaniye%60); long toplamdakika=toplamsaniye/60; long anlikdakika=(int)(toplamdakika%60); long toplamsaat=toplamdakika/60; long anliksaat=(int)(toplamsaat%24); System.out.println("saat : "+anliksaat+":" +anlikdakika+":"+anliksaniye+" GMT"); } } İndir :  http://www.harunkor.com/yuklenenler/zaman.java

Daha Fazlası.. »

Introduction to Java Programming, Eighth Edition Bölüm 1 Soru Cevapları

introduction-to-java-programming-comprehensive-international-version

  1.1 Donanım ve yazılım tanımlayın ? Cevap 1.1 Bilgisayar  donanım ve yazılımdan oluşur.Donanım bilgisayarın görülebilen fiziksel tüm parçalarına verilen ad olarak tanımlanır. Yazılım ise bu parçaların kontrolü,çalışır durumda olup olmadığını ve ihtiyaçlar dolayısıyla bilgisayarda yapılan işlemleri denetler. 1.2 Bilgisayarın ana bileşenlerini listeleyin ? Cevap 1.2 Bilgisayarın ana bilşenleri CPU, önbellek, bellek, sabit disk, disket, monitör, yazıcı, ve iletişim cihazlarından ...

Daha Fazlası.. »

Java reel sayının kuvveti

javamm

Klavyeden girilen bir reel sayının kuvvetini bulan programı yazınız. package sayininkuvveti; import java.util.Scanner; import javax.swing.JOptionPane; /** * * @author HARNER www.harunkor.com */ public class Sayininkuvveti { public static void main(String[] args) { double sayi; int us; double sonuc=1.0; Scanner al=new Scanner(System.in); int deli=al.nextInt(); String ussu=JOptionPane.showInputDialog(“Sayinin Kuvvetini Giriniz : “); us=Integer.parseInt(ussu); String sayisi=JOptionPane.showInputDialog(“Reel Sayiyi Giriniz : “); sayi=Double.parseDouble(sayisi); for(int i=1;i

Daha Fazlası.. »

Java sınav puanı hesaplama

javamm

Her test türünde 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü 100 soruluk sınavda her soruya Türk Dili için 2, Aİİ Tarihi için 3, Matematik için 4, Fizik için 5 puan verilmektedir.Derslere göre doğru ve yanlış sayısı girildiğinde her dersin puanını ve net sayısını, toplam puanı ve toplam neti hesaplayan programı yazınız. package sinav; import javax.swing.JOptionPane; /** * * @author HARNER www.harunkor.com */ ...

Daha Fazlası.. »

Java alisveris komisyon hesaplama

javamm

Bir banka kartı ile yapılan alışverişten fiyatı 50 TL kadar olanlardan %2, daha fazla olanlardan ise %3 komisyon alınmaktadır. Klavyeden girilen 5 alışverişin komisyonları bulunarak toplam komisyonu hesaplayan programı yazınız. package alisveris; import javax.swing.JOptionPane; /** * * @author HARNER www.harunkor.com */ public class Alisveris { public static void main(String[] args) { double komisyon; double toplam=0; double alisveris; for(int i=1;i

Daha Fazlası.. »

Java köse noktaları verilen üçgenin alanı

javamm

package ucgenalan; import java.util.Scanner; /** * * @author HARNER */ public class Ucgenalan { public static void main(String[] args) { double a,b,c,d,e,f; double alan; Scanner al=new Scanner(System.in); System.out.println(“Ucgenin A kosesi(a,b) : (Sirasiyla giriniz) “); a=al.nextInt(); b=al.nextInt(); System.out.println(“Ucgenin B kosesi(c,d) : (Sirasiyla giriniz) “); c=al.nextInt(); d=al.nextInt(); System.out.println(“Ucgenin C kosesi(e,f) : (Sirasiyla giriniz) “); e=al.nextInt(); f=al.nextInt(); alan=(((b*c)+(d*e)+(f*a))-((a*d)+(c*f)+(e*b)))/2; System.out.println(“Ucgen Alani : “+alan); } ...

Daha Fazlası.. »

Java n adet sayının aritmetik ortalaması

javamm

package nadetsayialgoritmasi; import java.util.Scanner; /** * * @author HARNER */ public class Nadetsayialgoritmasi { public static void main(String[] args) { double topla=0; int sayac=0; while(true) { Scanner al=new Scanner(System.in); System.out.print(“\tsayi giriniz(Cikmak icin 0 giriniz!) : “); int sayi=al.nextInt(); topla=topla+sayi; if(sayi==0){ break; } sayac++; } double ort=topla/sayac; System.out.println(“Sayilarin Ortalamasi : “+ort); } } İndir : www.harunkor.com/yuklenenler/Nadetsayialgoritmasi.java

Daha Fazlası.. »