Anasayfa » harunkor (Sayfa 10)

harunkor

Facebook ve Google

facegooglelogooo

İki internet devi olan Facebook ve Google karşılaştırılmış ve mükemmel bir bilgi grafiği oluşturulmuş.Bu grafikte her iki şirketin ciro ve ziyaretçileri karşılaştırıldığını görüyoruz.İnanın sonuçlar sizi şaşırtıcak ben çok şaşırdım.

Daha Fazlası.. »

C’DE METiN DOSYASINA YAZDIRMA

ccplus

C programlama dilinde puts ve gets yerine printf ve scanf kullanılabilir ancak öyle olduğunda uzun bir cümle yazamazsınız.Tek kelime türünde ifadeler için onları kullanabilirsiniz. Kod : #include #include int main(void){ FILE*belge; char cumle[200]; belge=fopen(“deneme.txt”,”w”); puts(“cumle yaziniz: “); gets(cumle); fprintf(belge,”%s”,cumle); fprintf(belge,”\t cumle uzunlugu :%d\n”,strlen(cumle)); fclose(belge); getch(); return 0; } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/cdetxtyazdirma.rar

Daha Fazlası.. »

Java method

javamm

package method; import java.util.Scanner; public class Method { public static void main(String[] args) { Scanner scn=new Scanner (System.in); System.out.println(“Birincisayi Giriniz : “); int a =scn.nextInt(); System.out.println(“Ä°kinci sayi Giriniz : “); int b =scn.nextInt(); int k = max(a, b); System.out.println(“Buyuk sayi “+ k); } public static int max(int sayi1, int sayi2) { int sonuc; if (sayi1 > sayi2) sonuc = sayi1; ...

Daha Fazlası.. »

Java break ve continue örneği

javamm

package break_continue; public class Break_continue { public static void main(String[] args) { int sayi = 0; while (sayi < 25) { sayi++; if (sayi == 12 || sayi == 13) continue; if (sayi ==20) break; System.out.println("Sayi "+sayi); } } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Break_continue.java

Daha Fazlası.. »

AS3′de jpg dönüstürme

flash_cs5

Bu konumuzda flash içindeki mc klip nesnesi içinde yaptığımız çalışmayı jpg çıktısı şeklinde alabilmekten bahsedeceğiz. Faydalı olabildiysem ne mutlu =) //HARNER import com.adobe.images.JPGEncoder; var i:Number=1; function tiklandi(event:MouseEvent):void { var fotodata:BitmapData=new BitmapData(foto.width, foto.height); fotodata.draw(foto); var donustur:JPGEncoder = new JPGEncoder(); var donusum:ByteArray = donustur.encode(fotodata); var fileReference:FileReference=new FileReference(); fileReference.save(donusum,”fotom “+i+”.jpg”); i++; } kaydet.addEventListener(MouseEvent.CLICK, tiklandi); İndir : www.harunkor.com/yuklenenler/as3imajcikti.rar

Daha Fazlası.. »

Java Do-While Örnegi

javamm

package dowhileornek; public class Dowhileornek { public static void main(String[] args) { int i =0; do { System.out.println(“i degeri: ” +i); i++; }while(i < 5); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Dowhileornek.java

Daha Fazlası.. »

Java While Örnegi

javamm

package whileornek; import javax.swing.JOptionPane; public class Whileornek { public static void main(String[] args) { int a=0; String sayi1; String sayi2; while(a == JOptionPane.YES_OPTION) { sayi1 = JOptionPane.showInputDialog(“1.sayi giriniz : “); int dsayi1=Integer.parseInt(sayi1); sayi2 = JOptionPane.showInputDialog(“2.sayi giriniz : “); int dsayi2=Integer.parseInt(sayi2); a = JOptionPane.showConfirmDialog(null,”Devam edelim mi?”+”\nGirdigin sayilarin toplamı : “+(dsayi1+dsayi2)); } } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Whileornek.java

Daha Fazlası.. »

Java Çıkıs türü %

javamm

Bu konumuzda çıkış format değerini % degerleriyle atayacağız. package cikisturu; public class Cikisturu { public static void main(String[] args) { boolean d1=true; char d2; d2=’a'; int d3=67; double d4=458.55; String d5=new String(); d5=”javaciyiz”; System.out.printf(“Boolean deger : %b , char deger : %c , int deger : %d , double deger : %f , String deger : %s “,d1,d2,d3,d4,d5); } } ...

Daha Fazlası.. »

Java asal sayı bulma, if deyimi kullanımı

javamm

Kendisinden veya “1″ den başka tam böleni olmayan sayılar asal sayılardır. Örneğin : 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 ...

Daha Fazlası.. »

Java True – False

javamm

Bu konumuzda javada boolean değer test edeceğiz. package true_false; import java.util.Scanner; public class True_false { public static void main(String[] args) { Scanner scn = new Scanner(System.in); System.out.println(“Deger giriniz : “); int i = scn.nextInt(); System.out.println(“Girelen Deger “+i+” ikiye bolunur: “+(i%2==0)); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/True_false.java

Daha Fazlası.. »