Anasayfa » harunkor (Sayfa 10)

harunkor

AS3′de jpg dönüstürme

flash_cs5

Bu konumuzda flash içindeki mc klip nesnesi içinde yaptığımız çalışmayı jpg çıktısı şeklinde alabilmekten bahsedeceğiz. Faydalı olabildiysem ne mutlu =) //HARNER import com.adobe.images.JPGEncoder; var i:Number=1; function tiklandi(event:MouseEvent):void { var fotodata:BitmapData=new BitmapData(foto.width, foto.height); fotodata.draw(foto); var donustur:JPGEncoder = new JPGEncoder(); var donusum:ByteArray = donustur.encode(fotodata); var fileReference:FileReference=new FileReference(); fileReference.save(donusum,”fotom “+i+”.jpg”); i++; } kaydet.addEventListener(MouseEvent.CLICK, tiklandi); İndir : www.harunkor.com/yuklenenler/as3imajcikti.rar

Daha Fazlası.. »

Java Do-While Örnegi

javamm

package dowhileornek; public class Dowhileornek { public static void main(String[] args) { int i =0; do { System.out.println(“i degeri: ” +i); i++; }while(i < 5); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Dowhileornek.java

Daha Fazlası.. »

Java While Örnegi

javamm

package whileornek; import javax.swing.JOptionPane; public class Whileornek { public static void main(String[] args) { int a=0; String sayi1; String sayi2; while(a == JOptionPane.YES_OPTION) { sayi1 = JOptionPane.showInputDialog(“1.sayi giriniz : “); int dsayi1=Integer.parseInt(sayi1); sayi2 = JOptionPane.showInputDialog(“2.sayi giriniz : “); int dsayi2=Integer.parseInt(sayi2); a = JOptionPane.showConfirmDialog(null,”Devam edelim mi?”+”\nGirdigin sayilarin toplamı : “+(dsayi1+dsayi2)); } } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Whileornek.java

Daha Fazlası.. »

Java Çıkıs türü %

javamm

Bu konumuzda çıkış format değerini % degerleriyle atayacağız. package cikisturu; public class Cikisturu { public static void main(String[] args) { boolean d1=true; char d2; d2=’a'; int d3=67; double d4=458.55; String d5=new String(); d5=”javaciyiz”; System.out.printf(“Boolean deger : %b , char deger : %c , int deger : %d , double deger : %f , String deger : %s “,d1,d2,d3,d4,d5); } } ...

Daha Fazlası.. »

Java asal sayı bulma, if deyimi kullanımı

javamm

Kendisinden veya “1″ den başka tam böleni olmayan sayılar asal sayılardır. Örneğin : 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 ...

Daha Fazlası.. »

Java True – False

javamm

Bu konumuzda javada boolean değer test edeceğiz. package true_false; import java.util.Scanner; public class True_false { public static void main(String[] args) { Scanner scn = new Scanner(System.in); System.out.println(“Deger giriniz : “); int i = scn.nextInt(); System.out.println(“Girelen Deger “+i+” ikiye bolunur: “+(i%2==0)); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/True_false.java

Daha Fazlası.. »

Java scanner ile alinan degisken türü

javamm

Java scanner ile girilen değerin değişken türüne göre atanması package giristuru; import java.util.Scanner; public class Giristuru { public static void main(String[] args) { Scanner scn = new Scanner(System.in); System.out.println(“Int Deger giriniz :”); int bir =scn.nextInt(); System.out.println(“Girilen int degeri :”+bir); System.out.println(“Double Deger giriniz :”); double iki =scn.nextDouble(); System.out.println(“Girilen double degeri :”+iki); System.out.println(“Float Deger giriniz :”); float uc =scn.nextFloat(); System.out.println(“Girilen float degeri ...

Daha Fazlası.. »

Javada degisken tipleri boyutları

javamm

Bu konumuzda javada değişken tipleri boyutlarını kodlama yaparak incelemeye çalışıcağız. package degiskentipboyut; public class Degiskentipboyut { public static void main(String[] args) { System.out.println(“Byte boyutu: ” + Byte.MAX_VALUE+”\t8 BIT”); System.out.println(“Short boyutu: ” + Short.MAX_VALUE+”\t16 BIT”); System.out.println(“Int boyutu: ” + Integer.MAX_VALUE+”\t32 BIT”); System.out.println(“Long boyutu: ” + Long.MAX_VALUE+”\t64 BIT”); System.out.println(“Float boyutu: ” + Float.MAX_VALUE+”\t32 BIT”); System.out.println(“Double boyutu: ” + Double.MAX_VALUE+”\t64 BIT”); System.out.println(“Char boyutu: ...

Daha Fazlası.. »

Javada Sabitler

javamm

Bu yazımızda sabit kavramını açıklayacağız.Sabit tanımladıktan sonra istediğimiz herhangi bir yerde tekrar tekrar kullanabiliriz. Böylelikle tekrardan tanımlama ihtiyacı duymayız.Kendi sabitlerimizle işlem yaparak kodlamamıza devam ederiz. package sabitler; public class Sabitler { public static void main(String[] args) { final double PI = 3.14159; double yaricap=3.8; double alan=yaricap*yaricap*PI; System.out.print(“Daire alanı : “+alan); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Sabitler.java

Daha Fazlası.. »

Java JOptionPane Mesaj Kutusu

javamm

Bu konumuzda JOptionPane kütüphanesi import ederek kütüphaane içindeki giriş çıkış mesaj kutularını kontrol edip değer aktarabiliriz. Kod: package mesajkutusu; import javax.swing.JOptionPane; public class Mesajkutusu { public static void main(String[] args) { JOptionPane.showMessageDialog(null, “Hosgeldin java!”,”Mesajim”, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); String ad=JOptionPane.showInputDialog(null,”Giriniz :”,”ADINIZ”,JOptionPane.ERROR_MESSAGE); String soyad =JOptionPane.showInputDialog(null,”Giriniz :”,”SOYADINIZ”,JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); String yas =JOptionPane.showInputDialog(null,”Giriniz :”,”YASINIZ”,JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); String cinsiyet =JOptionPane.showInputDialog(null,”Giriniz :”,”CINSIYET”,JOptionPane.WARNING_MESSAGE); System.out.println(“Okunanlar : “+ad+”\t”+soyad+”\t”+yas+”\t”+cinsiyet); } } İndir : http://www.harunkor.com/yuklenenler/Mesajkutusu.java

Daha Fazlası.. »