asp_net

            Merhabalar, bu yazımızda dosya yükleme yaparken  yüklenecek dosya boyutuna sınır verme ve dosya türünü belirlemeyi gerçekleştireceğiz.

 

 

                  Kaynak Kodu İndir 

 

aspnet_file_up_type_max_control

aspnet_file_up_type_max_control3 aspnet_file_up_type_max_control2

file_upload_control_max_type_file.aspx.cs   :

 

protected void YukleDugmeTik(object sender, EventArgs e)
{
if (dosyaYukleme.HasFile)
{
try
{
if (dosyaYukleme.PostedFile.ContentType == “image/jpeg”)
{
if (dosyaYukleme.PostedFile.ContentLength < 102400)
{
string dosyaAdi = Path.GetFileName(dosyaYukleme.FileName);
dosyaYukleme.SaveAs(Server.MapPath(“~/yuklenen/”) + dosyaAdi);
durumyazi.Text = “Yükleme Durumu: Dosya başarıyla yüklendi !”;
}
else
durumyazi.Text = “Yükleme Durumu: Yüklenen dosya 100 kb’dan fazla olamaz !”;
}
else
durumyazi.Text = “Yükleme Durumu: JPEG dosya türü kabul edilmektedir !”;
}
catch (Exception ex)
{
durumyazi.Text = “Yükleme Durumu: Yükleme başarısız : ” + ex.Message;
}
}

}

 

file_upload_control_max_type_file.aspx   :

<asp:FileUpload id=”dosyaYukleme” runat=”server” />
<asp:Button runat=”server” id=”yukledugme” text=”Yükle” onclick=”YukleDugmeTik” />
<asp:Label runat=”server” id=”durumyazi” text=”Yükleme Durumu: ” />

 

Kaynak Kodu İndir